Vrste osobnih podataka koje prikupljamo

Kada posjetite našu web stranicu, možemo obraditi dvije vrste osobnih podataka koji se odnose na vas:

 • Vaši elektronički identifikacijski podaci i informacije o vašoj interakciji s našim partnerskim web stranicama. Elektronički identifikacijski podaci uključuju vrijeme i datum pristupa našoj web stranici, vašu IP adresu i preglednik koji ste koristili za pristup našoj web stranici, operativni sustav koji trenutno koristite, jedinstvene identifikatore uređaja i informacije o vašoj mobilnoj mreži.
 • Vaša interakcija s našim partnerskim web stranicama uključuje informacije o tome posjećujete li, registrirate se ili sudjelujete u igrama na bilo kojoj od web stranica naših partnera. Važno je napomenuti da te podatke obrađujemo na agregiranoj razini i ne može im se ući u trag.

Za obradu gore navedenih podataka koriste se kolačići i slične tehnologije. Da biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće, možete pročitati naša Pravila o kolačićima.

Zakonska osnova za obradu vaših osobnih podataka

Obrada vaših osobnih podataka služi legitimnom interesu poboljšanja naših proizvoda i usluga u svrhu:

 • Mjerenja i poboljšanja učinkovitosti reklamnih kampanja koje se provode na našoj web stranici
 • Poboljšanja cjelokupnog korisničkog iskustva
 • Razvoja sadržaja na našoj web stranici
 • Osiguravanja i održavanja funkcionalnosti web stranice
 • Sprječavanja potencijalnih prijetnji
 • Izračuna naših prihoda
 • Analitike i statistika web stranice

Subjekt obrade podataka i voditelj obrade podataka

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“-om) subjekt obrade podataka se definira kao „identificirana ili prepoznatljiva fizička osoba“. Budući da se obrada osobnih podataka koja se može dogoditi na našoj web stranici odnosi na vaše osobne podatke, smatrate se subjektom obrade podataka. Stoga možete ostvariti svoja prava koja vam pripadaju po GDPR-u.

Voditelj obrade je fizička ili pravna osoba koja (samostalno ili zajedno ili u suradnji s drugim osobama) određuje svrhe u koje i način na koji se svi osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. U svrhu ove Obavijesti o privatnosti, budući da određujemo svrhu i sredstva obrade vaših osobnih podataka na ovoj web stranici, smatramo se voditeljem obrade podataka nad vašim osobnim podacima. Biti voditelj obrade podataka stvara obvezu zaštite vaših podataka s najvećim oprezom i u skladu s relevantnim zakonima o zaštiti podataka.

Vaša prava na zaštitu podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

 • Pristup, ažuriranje ili brisanje podataka koje imamo o vama: Kad god je to prikladno, možete zatražiti pristup, ažuriranje ili brisanje vaših osobnih podataka koje kontroliramo
 • Pravo na prigovor: Imate pravo prigovora na našu obradu vaših osobnih podataka
 • Pravo na ograničenje: Imate pravo zatražiti da ograničimo obradu vaših osobnih podataka
 • Pravo na prenosivost podataka: Imate pravo dobiti kopiju informacija koje imamo o vama u strukturiranom, strojno čitljivom i najčešće korištenom formatu
 • Pravo na povlačenje privole: Također, imate pravo povući svoju privolu u bilo kojem trenutku kada se oslanjamo na vaš pristanak za obradu vaših osobnih podataka
 • Pravo na podnošenje pritužbe: podnijeti pritužbu lokalnom ili danskom tijelu za zaštitu podataka ako smatrate da su prekršena vaša gore navedena prava. Danska agencija za zaštitu podataka: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen

Ako u bilo kojem trenutku imate bilo kakvih pitanja o obradi vaših osobnih podataka na ovoj web stranici ili nam želite poslati zahtjev koji se odnosi na vaša prava, pošaljite nam e-poštu na

Izjava o privatnosti BC email

Zaštita podataka

Držanje vaših podatka sigurnima je jako važno i to je nešto čemu smo vrlo predani. Primjenjujemo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali zaštitu vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, krađe, izmjene, neovlaštenog otkrivanja, pristupa ili upotrebe te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Nadalje, kako bismo bili sigurni da su vaši podaci dobro zaštićeni, kontroliramo tko ima pristup vašim osobnim podacima. Samo ovlašteno i primjereno osposobljeno osoblje može pristupiti vašim osobnim podacima kako bi ispunilo svoje radne obveze.

Dijeljenje s trećim stranama

Vaši osobni podaci mogu se dijeliti sa subjektima koji nam pomažu u pružanju i daljnjem razvoju naših usluga (npr. analitika, razvoj, marketing). Iz nužde će obrađivati vaše osobne podatke kako bi izvršili zadatke koje im delegiramo. Prema GDPR-u, treće strane koje obrađuju vaše podatke preuzimaju ulogu izvršitelja obrade podataka. One su uključene u aktivnosti obrade u skladu s relevantnim sporazumima o zaštiti podataka koji su prilagođeni zaštiti vaših podataka. Poduzet ćemo sve potrebne korake da osiguramo da se s vašim podacima postupa na siguran način i u skladu s ovom Obavijesti o privatnosti te da se prijenos vaših osobnih podataka neće izvršiti organizaciji ili državi, osim ako ne postoje odgovarajuće kontrole, uključujući sigurnost vaših osobnih podataka.

Kada i ako smo to dužni učiniti, vaše podatke možemo podijeliti s tijelima javne vlasti i tijelima za provedbu zakona

Prijenos vaših podataka izvan Europskog gospodarskog prostora (European Economic Area – EEA)

Kao što je spomenuto u prethodnom odjeljku, ako vaše osobne podatke prenosimo izvan EEA, osigurat ćemo odgovarajuću razinu zaštite podataka, kako je definirano važećim zakonima o zaštiti podataka.

Države i primatelji u koje se vaši osobni podaci mogu prenijeti su:

 • Država za koju se smatra da ima odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s odobrenjem Europske komisije. Više o državama s odgovarajućom razinom zaštite možete saznati ovdje.
 • Primatelj u državi koja nema odgovarajuću razinu zaštite podataka u skladu s Europskom komisijom. U tom slučaju koristit ćemo ugovore u kojima se od primatelja zahtijeva da zaštiti vaše osobne podatke prema istim standardima kao što bi to bilo unutar EEA i provede odgovarajuće zaštitne mjere u skladu s GDPR-om, u vezi s obradom vaših osobnih podataka.

Izmjene Obavijesti o privatnosti

Moguće je da će se ova Obavijest ubuduće mijenjati ili ažurirati.

Ažuriranje može sadržavati bitne ili manje izmjene. Bitne izmjene mogu utjecati na vaša prava i obveze u vezi s obradom vaših osobnih podataka (npr. ako razvijemo novu svrhu obrade i instaliramo nove usluge na našu web stranicu). S druge strane, manje izmjene mogu se dogoditi kada moramo napraviti gramatičke korekcije ili jezične promjene, ali one neće utjecati na vaša prava i obveze u vezi s obradom osobnih podataka.

Ako dođe do bitnih izmjena, unaprijed ćete biti obaviješteni na pravilan način kako biste mogli odvojiti vrijeme za pregled promjena prije nego što ažuriranja stupe na snagu.

Ova Obavijest o privatnosti vrijedi od 1. svibnja 2022.